AYURVEDİC ASTROLOJİ

Karmayı oluşturan unsurlar ve oluşturduğu deneyimler açıklığa kavuşur. Zorlayıcı deneyimleri sonlandırıp daha yüksek plana geçiş yolları, Ruhun ifade bulduğu yetenekler, verimli bir hayat yaşamanın yolları  işlenir.  Ruhun geleneklerine göre Işık ve Sevgi dolu bir hayat yaşamak için ‘Ruhun Yol Haritasını’ yeniden açmak gerekir.  Ayurvedic Yaşam Analizinde ve Eğitiminde aşağıda yer alan program uygulanır:

 

1-VEDİC ASTROLOJİ GİRİŞ: VEDA BİLGİSİ VEDANGALAR

2-JYOTİSH -JYOTİSH’İN BÖLÜMLERİ

3-DOĞUM GÜNLERİNİN ANLAMI VE GEZEGEN YÖNETİCİLİKLERİ

4-KARMA –KARMA ÇEŞİTLERİ-KARMA HALLERİ

5-İNSAN HAYATININ SAFHALARI

6-YARADILIŞIN YAPISI

4 UNSUR 5 ELEMENT 3 GUNA
DHARMA ATEŞ SATTVİC
ARTHA HAVA RAJASSİC
KAMA TOPRAK TAMASSİC
MOKSHA SU  
  ETHER  

7-BURÇLAR

8-GEZEGENLER

9-EVLER

10-ELEMENT DENGESİ HESAPLAMA

11-DOSHALAR

12-BEDEN TİPİ

13-DHARMİK ANALİZ

14-ADHARMİK YAŞAMA YOL AÇAN ALIŞKANLIKLAR

15-AYURVEDİC BEDEN TİPİNE GÖRE ÖNERİLER

YAŞAM BİLİMİ – AYURVEDA

Ayurveda yaşam bilimi ve ya Yaşam sanatı olarak tanımlanır.

Ayu-Yaşam

Veda Saf bilgi demektir.

Ayurvedanın amacı: Ruh-Beden dengesini sağlamak ve korumak , günlük yaşamı buna uygun düzenlemektir. Ayurveda  uzun bir tarihe sahiptir, çeşitliliği ve sürekli devam eden gelişimi, bu öğretiyi herkese ve her çağa uygun hale getirmiştir. Fiziksel, duygusal, akılsal ve spritüel sağlığı kapsar.  Şifanın tüm yöntemlerini; diyet, şifalı bitkiler, egzersiz, yoga ve meditasyonu içerir. Ayurveda  doğal döngünün içinde  ve daha yüksek Şuur ile uyum içerisinde  yaşama imkanı sunar.

Ayurvedic  Yaşam : Beden -akıl-ruh üçlüsünden oluşur.

Beden: Şariram

Akıl: Sattvam

Ruh: Atman

Ayurvedic Eğitimler Jyotish Temelli grup eğitimleridir. Doshaların tespiti, beslenme ve yaşam ilkeleri, yakıcı duygular, Yüksek Şuura ulaştıran spritüel teknikleri içermektedir.

BİLİNÇLİ FARKINDALIK-DHARMİK YAŞAM

“Varlık-Şuur-Saadettir” Satçitananda. “ Varlık şuurlu olmalıdır; çünkü şuursuz bir varlık sadece bir şey olabilir, kısıtlı ve sınırlı bir nesne olabilir, bağımsız bir varoluşu olamaz ve böylece gerçek bir varlık değildir. Şuur mutlu olmalıdır, yoksa var olmak istemez. Şuurun acı dolu hali doğal olarak kendisini zaman içinde sonlandınr. Bu nedenle, bu faktörlerin hepsi gerçekte tektir. “-David Frawley.

Hepimiz bu Yüce Gerçeklikle ilgili sezgisel bir hisse sahibiz ve egoistik meşguliyetlerimizden kendimizi geri çektiğimizde bunu doğal olarak ararız.  Yaratan her şeyin içinde öz olarak bulunduğundan  benliğimiz olarak bizlerin de içinde vardır. Saf Varoluş aynı zamanda saf Şuurdur. Kendi Özbenimize erişmek adına yaptığımız tüm çalışmalar Bilinçli Farkındalık  olarak tanımlanır.    Bu çalışmalarda  sağlıklı, saf ve enerji dolu bir beden, prana ve akla sahip olmak nihai hedeftir.

Bilinçli Farkındalık çalışmalarında Vedic- Ayurveda- Jyotish’ten faydalanıyoruz.  Varoluşumuzun derin katmanlarını açığa çıkarmak Dharmayı anlamakla mümkün olur. Dharma Sanskritçe bir kelimedir ve tüm evreni yöneten doğruluk kanunlarına işaret eder. Dharmik yaşam sağlık ve mutluluk verir,  evrensel sistemi anlamayı mümkün kılar. Adharmik yaşam ise, dharmanın aksine acı ve uyumsuzluk getirir.  Psikolojik sorunların ve duygusal bozuklukların pek çoğunun kökeni adharmik yaşayıştır; evrenle uyumlu olmayan yaşamdır. Fiziksel hastalıkların pek çoğu da buna dayanır.  AİNİKA AKADEMİ Bilinçli Farkındalık eğitimleri Jyotish temelli bireysel Dharma üzerinden yapılmaktadır.