INNER SPEAK YÖNTEMİ 1. AŞAMA GÜÇLENDİRME SEMİNERİ

InnerSpeak (İç Benlikle Konuşma) Yöntemi yaşamımızı olumsuz etkileyen ve kendilerini yaşam alanlarımızda tıkanıklıklar, hastalıklar, fobiler, tekrarlanan kalıplar, istenmeyen kimlikler vb. şeklinde ortaya koyan etkileri kolay ve huzurlu bir şekilde geride bırakabilmemizi sağlayan bir arınma ve bütünsel şifa yöntemidir. Inner-Speak şimdiki yaşamımızı doğrudan etkileyen ancak çeşitli yaşam süreçlerinde oluşmuş olabilen (ki bunlar yine şimdiki yaşamımız, ruhumuzun başka yaşamları, atalarımızın yaşamları, paralel yaşamlar vb. olabilmektedir) travmatik olguların, karmik dengesizliklerin ve enerji alanımızdaki psişik faaliyetlerin enerjilerini kaynağında dönüştürerek yaşamımızın şifalanmasını ve enerji frekansımızın yükselmesini sağlar. Herkesin kolaylıkla kendine ve başkalarına yönelik uygulayabileceği pratik ve etkili bir yöntemdir.

InnerSpeak semineri gerçek anlamda bir güçlendirme eğitimidir; çünkü hem yaşam yolumuzu yönlendirmede içsel rehberimiz olan Yüksek Benliğimiz’le iletişim kurabilmenin basit ve kolay bir yolunu bize öğretir (InnerSpeak seminerinde kinesiyoloji-kas testi yoluyla bunun nasıl yapılacağı öğretilmektedir), hem de ihtiyaç duyduğumuz zaman başka birine gereksinme duymadan kendi arınmamızı kendimiz yapabilmemizi sağlar. Böylece her birimizin sahip olduğumuz gücümüze ulaşmamızı olanaklı kılar.

İçinde bulunduğumuz Yükseliş sürecinde başka yaşamlardan ve bu yaşamımızdan gelen yaraları şifalandırmamız hepimiz için çok önem taşıyor, çünkü Yükselişi gerçekleştirebilmemiz için öncelikle karmamızı arındırmış ve ondan özgürleşmiş olmamız gerekiyor. InnerSpeak yöntemi de buna hizmet eden ve yaşam misyonumuzun yolunda yürüyebilmemize olanak veren güçlü bir araç olarak bizlere sunuluyor.

Not: Bu eğitim özgün haliyle yani yöntemin geliştiricisi Jean Adrienne’in verdiği şekliyle verilecek ve atölye sonrasında katılımcılara Jean Adrienne tarafından onaylı sertifika verilecektir.

NEFES
Nefes çalışmaları fiziksel, duygusal ve zihinsel, ruhsal boyutta etkindir.
Fiziksel olarak vücudumuzda oksijen oranı artar, doğal detoks ile enerji kapasitemiz yükselir.
Duygusal ve zihinsel olarak, öfke, stres, suçluluk gibi olumsuz duygular, yanlış inanç ve kayıtlar temizlenir, bilinçaltı temizliği ile birlikte mutluluk katsayımız yükselir.
Ruhsal olarak ise, yüksek benliğimizden rehberlik almamız, yaşam amacımızı gerçekleştirmemiz, böylelikle hayata dair tatminimizi yükseltmemiz mümkün olur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir