AYURVEDİC ASTROLOJİ

Karmayı oluşturan unsurlar ve oluşturduğu deneyimler açıklığa kavuşur. Zorlayıcı deneyimleri sonlandırıp daha yüksek plana geçiş yolları, Ruhun ifade bulduğu yetenekler, verimli bir hayat yaşamanın yolları  işlenir.  Ruhun geleneklerine göre Işık ve Sevgi dolu bir hayat yaşamak için ‘Ruhun Yol Haritasını’ yeniden açmak gerekir.  Ayurvedic Yaşam Analizinde ve Eğitiminde aşağıda yer alan program uygulanır:

 

1-VEDİC ASTROLOJİ GİRİŞ: VEDA BİLGİSİ VEDANGALAR

2-JYOTİSH -JYOTİSH’İN BÖLÜMLERİ

3-DOĞUM GÜNLERİNİN ANLAMI VE GEZEGEN YÖNETİCİLİKLERİ

4-KARMA –KARMA ÇEŞİTLERİ-KARMA HALLERİ

5-İNSAN HAYATININ SAFHALARI

6-YARADILIŞIN YAPISI

4 UNSUR 5 ELEMENT 3 GUNA
DHARMA ATEŞ SATTVİC
ARTHA HAVA RAJASSİC
KAMA TOPRAK TAMASSİC
MOKSHA SU  
  ETHER  

7-BURÇLAR

8-GEZEGENLER

9-EVLER

10-ELEMENT DENGESİ HESAPLAMA

11-DOSHALAR

12-BEDEN TİPİ

13-DHARMİK ANALİZ

14-ADHARMİK YAŞAMA YOL AÇAN ALIŞKANLIKLAR

15-AYURVEDİC BEDEN TİPİNE GÖRE ÖNERİLER

Latest posts by Bengü Kadakal (see all)